Motverka myggproblem i stallet

Mygg är inte bara irriterande för människor utan även för djuren. Det finns en rad olika myggåtgärder att vidta för att minska plågan för hästarna. Men när det kommer till just stallet är inte problemet så svårlöst. Orsaken är att det är ett mycket begränsat område som dessutom är ”stillastående”.  Med andra ord är det lättare att bekämpa myggen i stallet än i en hage eller på en ridtur.

I flera tester har det visat sig att myggfångare likt Mosquito Magnet har fått mycket bra recensioner och resultat. Poängen med denna myggmaskin är att den jobbar preventivt. Istället för att använda myggmedel för att hålla myggen borta på avstånd så används myggfångaren för att helt enkelt utrota beståndet. Detta i alla fall till den grad att några större problem inte uppstår.

Då just Mosquito Magnet Independence fått bäst betyg lägger vi ett extra fokus på just denna maskin och hur den fungerar. Självklart kan man välja ett annat märke men tanken är ändå liknande.

För det första tar det upp till fyra veckor innan maskinen helt och hållet visar sin styrka. Ibland nämns det även tre veckor men räkna med 3-4 veckor. Det betyder helt enkelt att den ska köpas in tidigt på våren och därmed skapa en myggfri zon redan innan myggen börjar komma.

Maskinen går på gasol och avsöndrar en lukt via octenolen som gör att myggorna lockas dit. Väl där sugs de in (likt en dammsugare) i behållaren och dör.

Tips är att:

  • Köp in den på våren och kör den innan myggsäsongen kommer
  • Ställ den där man inte råkar sparka till den
  • Välj modellen Independence då denna inte går på el. Ett batteri och gasol gör den mer flexibel än modellen Patriot som måste ha en strömkabel till sig.
  • Köp in gasol och octenol i förväg. Allt för många får slut på gasolen och väntar sedan flera dagar med att köpa ny. Det är att ge myggorna en chans att komma tillbaka.

Lycka till med att ett myggfritt stall !

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *