Bygg en hage till husdjuret

Att ge sitt husdjur möjlighet att få springa fritt i en inhägnad hage i trädgården kan sprida mycket glädje för så väl djur som för ägare. Att bygga en sådan hage, stor eller liten, behöver varken bli dyrt eller svårt.

Vanligt kompostgaller som väggar

Kompostgaller är ofta lätt att få tag på. För en billig peng köper man vanligtvis fyra stora gallerrutor som går att sätta samman till en enkel lövkompost. Ena sidan är vanligtvis lite högre än den andra. Vill man använda dem till en utehage för ett smådjur får man en större yta av att lägga kompostgallren på långsidan. Om man köper 2-3 set av kompostgaller får man en rymlig utehage till exempelvis en kanin.

Att fästa kompostgallren

När man fäster kompostgallren med varandra är det smidigt att använda sig av vanliga buntband. Tre till fyra fästen per sida brukar bli lagom, man får själv uppskatta när det känns stabilt nog. Men bara buntband i väggarna räcker inte alltid för att hålla inne busiga djur i hagen. Det kan även behövas stolpar och märlor.

Ska hagen vara av ett mer eller mindre permanent slag eller kanske sitta uppe en hel sommar, så är det klokt att fästa hagen ordentligt med trästolpar och märlor. Slå ner trästolpar i marken intill nätet, fäst gallret på plats med märlor. På detta vis blir hagen fäst vid marken och risken minimeras avsevärt att ett djur helt sonika lyfter upp gallret och kryper under.

Att tänka på

Har man byggt en stabil inhägnad till sitt husdjur är det inte bara roligt för djuret, det är också bekvämt och avkopplande för djurägaren. Lämna dock inte djuret utan uppsikt och tänk på följande:

  • Kan djuret hoppa över eller gräva sig under gallret? Även om husdjuret inte hoppar eller gräver på direkten, är det inget som säger att djuret inte kommer att försöka lite senare.
  • Kan något annat djur hoppa eller flyga in till husdjuret? En katt kan troligtvis med enkelhet hoppa över gallret och in till husdjuret som är där, likaså en räv eller mink. Rovfåglar kan man också behöver hålla uppsikt efter då de kan dyka ner i hagen och se husdjuret som ett byte. Detta kan delvis undvikas med att man även förser ovansidan på hagen med något typ av nät.
  • Skydd. Ett sol- / regnskydd behöver finnas i hagen, så att husdjuret kan söka skydd mot vädret.
  • Vatten. En skål med vatten ska alltid finnas tillgänglig.

Motverka myggproblem i stallet

Mygg är inte bara irriterande för människor utan även för djuren. Det finns en rad olika myggåtgärder att vidta för att minska plågan för hästarna. Men när det kommer till just stallet är inte problemet så svårlöst. Orsaken är att det är ett mycket begränsat område som dessutom är ”stillastående”.  Med andra ord är det lättare att bekämpa myggen i stallet än i en hage eller på en ridtur.

I flera tester har det visat sig att myggfångare likt Mosquito Magnet har fått mycket bra recensioner och resultat. Poängen med denna myggmaskin är att den jobbar preventivt. Istället för att använda myggmedel för att hålla myggen borta på avstånd så används myggfångaren för att helt enkelt utrota beståndet. Detta i alla fall till den grad att några större problem inte uppstår.

Då just Mosquito Magnet Independence fått bäst betyg lägger vi ett extra fokus på just denna maskin och hur den fungerar. Självklart kan man välja ett annat märke men tanken är ändå liknande.

För det första tar det upp till fyra veckor innan maskinen helt och hållet visar sin styrka. Ibland nämns det även tre veckor men räkna med 3-4 veckor. Det betyder helt enkelt att den ska köpas in tidigt på våren och därmed skapa en myggfri zon redan innan myggen börjar komma.

Maskinen går på gasol och avsöndrar en lukt via octenolen som gör att myggorna lockas dit. Väl där sugs de in (likt en dammsugare) i behållaren och dör.

Tips är att:

  • Köp in den på våren och kör den innan myggsäsongen kommer
  • Ställ den där man inte råkar sparka till den
  • Välj modellen Independence då denna inte går på el. Ett batteri och gasol gör den mer flexibel än modellen Patriot som måste ha en strömkabel till sig.
  • Köp in gasol och octenol i förväg. Allt för många får slut på gasolen och väntar sedan flera dagar med att köpa ny. Det är att ge myggorna en chans att komma tillbaka.

Lycka till med att ett myggfritt stall !